Naděje pro lepší život s Alzheimerovou chorobou.

Alzheimerova choroba trápí v České republice tisíce lidí a jejich rodin. Lékaři hledají látku, která by jim mohla zlepšit kvalitu života.

Chci se zúčastnit studie

Zeptali jsme se vedoucího centra pro klinická zkoušení Vestra Clinics.

Ladislav Pazdera je neurolog. Jeho tým lékařů, zdravotních sester, koordinátorů výzkumu a dalšího personálu provádí studii Alzheimerovy nemoci s novou látkou.

Ladislav Pazdera

S jakou nadějí přicházíte?

Nadějí pro nemocné je nová zkoušená účinná látka, která má zabránit poruchám chování v průběhu Alzheimerovy nemoci a zlepšit jednání a chování těchto nemocných a tím zlepšit chod celé rodiny. Pacienti s poruchami chování jsou vztahovační, agresivní a odmítaví. Pečovatelé, typicky členové rodiny, kteří jsou v denním styku s těmito nemocnými, vědí, že to je největší a nejtěžší překážka v péči o tyto nemocné. Celá rodina ocení, když se podaří zlepšit reakce a chování pacientů. Nyní probíhá studie, která testuje účinnost nové látky.

Celá rodina ocení, když se podaří zlepšit reakce a chování pacientů.

Pro koho je studie určena?

Studie je určena pro nemocné s poruchou chování v průběhu Alzheimerovy nemoci a také nepřímo, pro jejich rodiny a blízké. Je dobře známé, že Alzheimerova nemoc má ničivý dopad na celou rodinu. Zejména, když se pacient začne chovat jinak nežli doposud. To je nečekané, velmi zraňující a invalidizující pro celou rodinu. To paralyzuje a přivádí do nesnází všechny členy rodiny, protože změněné chování nemocného člena rodiny znemožňuje dosavadní péči o něj a narušuje celkový chod rodiny. Tyto poruchy doposud není možné léčit. Současné léky jsou málo vyhovující, málo účinné, se spoustou vedlejších nežádoucích účinků. Chceme a potřebujeme účinný a bezpečný lék pro poruchy chování, které často doprovází Alzheimerovu nemoc.

Kolik stojí účast ve studii?

Účastník má všechnu lékařskou a další péči bezplatně. Navíc obdrží finanční náhradu za jeho čas a cestování, včetně pečovatele, který s ním musí být.

Účastník má všechnu lékařskou a další péči bezplatně.

Jak se mohou případní účastníci přihlásit?

Je to jednoduché. Stačí na www.nasenadeje.cz vyplnit krátký formulář. Následně se s ním spojíme a probereme možnost účasti v této nadějné studii. Kapacita je omezená, proto je dobré jednat co nejrychleji.

Pro více informací nás kontaktujte na čísle: 732 977 664

Přihlášení ke klinické studii

Neklid, úzkost, rozrušení, útočnost, vztahovačnost, popudlivost, vzdorovitost nebo podezíravost to jsou změny osobnosti, které doprovází Alzheimerovu nemoc.
Formulář byl úspěšně odeslán. Budeme vás kontaktovat do dvou pracovních dní.
Nepodařilo se odeslat formulář.