Naděje pro lepší život s bludy a halucinacemi u Alzheimerovy choroby.

Alzheimerova choroba postihuje v České republice tisíce lidí a jejich rodin. Lékaři hledají látku, která by pacientům  mohla zlepšit kvalitu života.

Chci se zúčastnit studie

Zeptali jsme se vedoucího centra pro klinická hodnocení Vestra Clinics.

Dr. Ladislav Pazdera je neurolog, který je vedoucím centra pro klinická hodnocení v Rychnově nad Kněžnou. Jeho tým lékařů, zdravotních sester, koordinátorů výzkumu a dalšího personálu provádí studii pro pacienty s bludy a halucinacemi u Alzheimerovy choroby.

Ladislav Pazdera

S jakou nadějí přicházíte?

Nadějí pro nemocné je nová zkoušená účinná látka, která má zmírnit nebo odstranit bludy a halucinace u Alzheimerovy nemoci a zlepšit jednání a chování těchto nemocných a tím zlepšit chod celé rodiny. Pacienti s bludy a halucinacemi mohou mít také poruchy chování, mohou se jevit vztahovační, agresivní, často odmítaví. Pečovatelé, typicky členové rodiny, kteří jsou v denním styku s těmito nemocnými, vědí, že to je těžká překážka v péči o tyto nemocné. Celá rodina ocení, když se podaří zlepšit reakce a chování pacientů. Nyní probíhá studie, která testuje účinnost nové látky.

Celá rodina ocení, když se podaří zlepšit reakce a chování pacientů.

Pro koho je studie určena?

Studie je určena pro nemocné s bludy a halucinacemi v průběhu Alzheimerovy nemoci a také nepřímo, pro jejich rodiny a blízké. Je dobře známé, že Alzheimerova nemoc má ničivý dopad na celou rodinu. Zejména, když se pacient začne chovat jinak nežli doposud. To je nečekané, velmi zraňující a invalidizující pro celou rodinu.

Chceme a potřebujeme účinný a bezpečný lék k ovlivnění těchto neuropsychiatrických příznaků.

Kolik stojí účast ve studii?

Účastník má všechnu lékařskou a další péči bezplatně. Navíc obdrží finanční náhradu za jeho čas a cestování, včetně pečovatele, který s ním musí být.

Účastník má všechnu lékařskou a další péči bezplatně.

Jak se mohou případní účastníci přihlásit?

Je to jednoduché. Stačí na www.nasenadeje.cz vyplnit krátký formulář. Následně se s Vámi spojíme a probereme možnost účasti v této nadějné studii. Kapacita je omezená, proto je dobré jednat co nejrychleji.

Pro více informací nás kontaktujte na čísle: 732 977 664

Přihlášení ke klinické studii

Neklid, úzkost, rozrušení, útočnost, vztahovačnost, popudlivost, vzdorovitost nebo podezíravost to jsou změny osobnosti, které doprovází Alzheimerovu nemoc.
Formulář byl úspěšně odeslán. Budeme vás kontaktovat do dvou pracovních dní.
Nepodařilo se odeslat formulář.